Kyoto

           
Photo #4 of 23 - Kinkaku Ji - Kyoto's Golden Pavilion
Random Photo23 PHOTOS OF KYOTO